Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

احرام در مسجد شجره با خرید فیش حج!

پس از خرید فیش حج و رسیدن به شهر رسول خدا، در دسته هـا، علامت هـاي سفر و پچ پچ هاي وارد شدن نمایان می گردد. بایستی به خانه خدا وارد شد. اما احرام در جلو می باشد و میقات و گفتن ذکر است. افرادی که از شهر رسول خدا به خانه خدا حرکت می کنند، باید در میقات مسجد شجره احرام ببندند و راهی خانه خدا گردند. با شعف و اشتیاق ملزم با جنبش داخلی، سوار وسیله شـده، شهر رسول خدا را در موقعیتی پشت سـر میگذاري که دیده هاي نمناک هنوز به طرف بارگاه رسول خدا می باشد.

خرید فیش حج

خرید فیش حج

 

مسـجد شـجره، حداقل از ده کیلومتر خارج از شهر رسول خدا قرار دارد،  محل آبارامیر المومنین: چاه هاي امیر المومنین، محل اي که جناب امیر المومنین، براي امور و رفاه زائران خانه خدا، به ید خود، چاه هایی حفر کرد، می رسید. مسجد شجره، که اسم دیگرش ذوالُحَلیفه می باشد، از مهم ترین میقات هـا می باشد، و میقـات جناب رسـول صـلی االله و امیر المومنین هم بـوده می باشد. اسم گـذاري این مسـجد به شـجر (درخت) از آنجـا می باشد که در محـل آن در زمـان رسول خدا اکرم صـلی االله و آله درختی بوده که جناب، زیر آن درخت، احرام می بست. اگرچه در حال حاضر آثاري از آن نمی باشد.

حج

حج

 

خرید فیش حج و رفتن به خانه خدا

وارد شدن به خانه خدا و شهر رسول خدا ارزشی بس نایاب دارد. مسـجد شـجره، مسـجدي قشنگ و بزرگ می باشد. مردم خارج مسـجد، شانه گرفته شده و غسل می کنند. بعدا جامه احرام بر تن می پوشـند. پوشیدن دو جامه احرام و کندن جامه هاي عادي، معناي خاصی دارد. گریه ها در دیده ها حلقه می زند. خارج آوردن جامه هاي دنیا و پوشیدن جامه آخرت! براي مردان دو احرامی، یکی بر کمر و دیگري بر شانه!

واقعا چه جهان روحی شگفتی در اعمال و مناسک این سفر، پنهان می باشد که در آن تنها با خرید فیش و با خشوع و خضوع، به مسجد می روند. ازدحام می باشد. نمازي خوانده و نیت احرام می کنند. با گفتن اذکار و ذکر اللهم لبیک … محرم می گردند تا َمحرم گردند. دو مرتبه به یاد آخرت و قبر افتادن. سینه هاي محرمین ذوب می گردد و به صورت قطرات گرم گریه، بر صورت ها می بارد.

حج

حج

 

سینه ها به یاد احرام بسـتن رسول خدا در همین جا می افتد. احرام بسـتن حضرت مجتبی و امیر المومنین علیه السلام و حضرت حسین علیه السلام و سفرهاي پیاده به طرف خانه خدا. ابا عبداللَّه علیه السلام و یارانش در آغاز سفر کربلا، از همین جا بارگاه شد و به خانه خدا وارد شد.

از مسـجد که خارج می شوند، طنین ذکر اللهم ذکر در فضا می پیچـد. آنان که سینه ی عاشق تر و معنوی تر بیشـری دارنـد، بیشتر هم منقلب می شوند. آهنگ حرکت می کنند، اما حالت روحی افراد با لحظه ورود به این منطقه و لحظه هاي اقامت در شهر رسول خدا متفاوت می باشد. هنگـام ورود، یکپـارچه اشتیاق و سوز و گریه آمیخته به عشق بودنـد. امـا اینـک، سینه هـا دو نیم می باشد: نیمی سوز خـدا و خشوعی که از احرام پیدا کرده اند و نیمی دیگر که در شهر رسول خدا جا مانده می باشد.

 حج

 

حج و رفتن به مسجد شجره

همه جا را مسجد شجره می بینند. احساس می کنند که از آب هاي زلال چاه هاي امیر المومنین سیراب شده اند و این آب، در رگ رگ جان و سینهشان جریان یافته می باشد. ماشین، از میان تپه ها و کوه ها می گذرد و به طرف خانه محبوب می شتابد. شب می باشد، اما حس می کنند نورانیت مسجد النبی صلی االله علیه و آله را در سینه خود به ارمغان میبرند.
گـاه گـاه، آواي ذکر از زائران بر می خیزد. چـه شـیرین می باشد این نـدا، که پاسـخی به دعـوت پروردگـار می باشد. اینـک اینـان همه مهمانان خدایند و به ضیافت خانه الهی روند. … تا از میقات خاك به میقات خدا برسند. راه طولانی شهر رسول خدا تا خانه خدا، شبانه طی می گردد.

ملزمان برخی خواباند و برخی همواره گریان و اشک ریزان. از این راه که به طریق الهجره نیز معروف می باشد، لحظهي رسول اکرم صـلی االله علیه و آله عبور کرده می باشد، آنگاه که از زادگاهش خانه خدا، براي بسط آیین توحید و بهره گوارد شدن از پایگاه یثرب و نجات جان مسلمانان از شکنجه و آزار هاي قریش، سفر کرد و هجرتش مبدأ تاریخ مسلمین و منشأ تحول عظیمی در وضع مؤمنان به وحی و قرآن گشت و تاریخ بشریت ورق خورد. اما آیا مسلمانان، واقعا در همان خط هجرت نبوي حرکت میکنند؟ آیا از همان راهی می روند که رسول خداشان وارد شده می باشد؟

کاش املحظه رسول خـدا در میان ما بود و هر جا که می وارد شد، در پی او می وارد شدیم و هر کجا قدم می نهاد، گام، جاي گامش می نهادیم و در پی فرمانش جان می باختیم … ولی روش و سـیره او که هست! اگر واقعا پیرویم، راه او روشن می باشد واین محجه بیضاء و راه مستقیم، رونده می خواهد. عجبا که روش و سنت رسول خدا، در میان مدعیان پیروي از آیین او متروك و مهجور می باشد. و چه قدر، مسیر رسول خدا بی رهرو می باشد!

حج

حج

 

حج و امید دوباره به زندگی

من از این شهر امید، شهر توحید که اسمش خانه خدا می باشد و غنی می باشد میان قلب پکش، خانه پاك، راز ها می دانم … ، ید در ید من، اینـک بگـذار تـا از این منطقه پر از خـاطره، دیـدن بکنیم، هر کجا قدم گذاری در این منطقه و به هر سوي که نگاه کنی نفس می گردد زنده، بسی خاطره ها در ذهنت یادي از ابراهیم کسی که شالوده این خانه را ساخت آن که بت هاي قدیم را بشکست آن که بر بارگاه دوست، فرزندش را که خیلی جوان بود، به قربـانی برد. یادي از هاجر و اسـماعیلش نمایان گر تلاش و تکاپو و تلاش صاحب پچ پچ زمزم عشق یادي از صدای جانسوز بلال که در این منطقه، در آن دوره پر خوف و گزنـد به اَحد بود، بلند یادي از غار حرا، محل هبوط و وحی یادي از بعثت رسول پاك یادي از هجرت و از فتح بزرگ یادي از شعب ابی طالب و آزار قریش! منطقه دین، خانه خدا، شهر رسول شهر میلاد امیر المومنین علیه السلام شهر نجواي حسین در عرفات، شهر قرآن و حدیث شهر… .

خرید ممکن است به دلیل گران شدن هر روز قیمت دلار امروزه شاید یکی از سخت ترین کار ها باشد اما چون یک وظیفه شرعی و اصلی برای مسلمانان می باشد واجب است که حتما همه آن را خریداری کنند و در طول عمر خود خداقل یکبار به این سفر معنوی بروند. شما می توانید با کمی جست و جو می توانید با قیمت کمتری را خریداری کنید تا به بودجه شما هم مناسب باشد و بتوانید به این سفر معنوی بروید.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.